N-Vb, de Nieuwe Volksbeweging, ijvert voor het volgende:

– the pursuit of happiness

– de toepassing van de Rechten van de Mens

– het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm

Hoe?

 

– de kloof tussen rijk en arm kleiner maken (vermogensbelasting)

– 30 urenweek over heel Europa (de wereld)

– corruptie bannen via private, zelfstandige onderzoekers

– langer onderwijsrecht = vooruitgang

– de europese sociale zekerheid op termijn, maar beperkt tot ongeveer 10 jaar, gelijkvormig maken (mag vlugger indien mogelijk)

– Europa sterker maken, sociaal, economisch, het leger dient ter bescherming van het volk …

– wetten worden democratisch gestemd:

– via denktanks worden knelpunten beredeneerd en geadviseerd

– via een poll worden deze adviezen en voorstellen aan de bevolking voorgelegd

– uiteraard moet er aandacht zijn voor minderheden, want de meerderheid heeft niet altijd gelijk

0